Expresní překlady Bílovec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílovec

Expresní překlad Bílovec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílovec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílovec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílovec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílovec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bílovec: Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Technické překlady Bílovec: Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Technologické postupy, Návod k použití

Ekonomické překlady Bílovec: Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Bílovec: Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Katalog

Všeobecné překlady Bílovec: Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Bílovec: Potvrzení o studiu, Norma, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Společenská smlouva, Diplom, Rodný list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad