Překlady Bílina

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílina

Překlad Bílina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílina nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bílina: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Technické překlady Bílina: Odborný text, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál

Prezentační překlady Bílina: PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce

Právní překlady Bílina: Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Bílina: Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Bílina: Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Diplom, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Oddací list, Odvolání, Norma, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Rodný list, Soudní žaloba, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílina, Korektura Bílina, Odborné překlady Bílina, Právní překlady Bílina, Překladatelská agentura Bílina, Soudní překladatel Bílina, Soudní překlady Bílina, Technické překlady Bílina, Tlumočení Bílina, Překlady fancouzštiny Bílina, Překlady italštiny Bílina, Překlady maďarštiny Bílina, Překlady španělštiny Bílina, Překlady ukrajinštiny Bílina