Expresní překlady Bílina

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílina

Expresní překlad Bílina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílina nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bílina: Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Bílina: Dopis, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Bílina: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Bílina: Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Reklama, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama

Právní překlady Bílina: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Bílina: Živnostenský list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Odvolání, Vysvědčení, Společenská smlouva, Stanovy, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Rodný list, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Apostila, Plná moc, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad