Překlady Bezdružice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bezdružice

Překlad Bezdružice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bezdružice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bezdružice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bezdružice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bezdružice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bezdružice: Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Bezdružice: Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Bezdružice: Novinové články, Videa, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy

Prezentační překlady Bezdružice: Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Tiskoviny

Právní překlady Bezdružice: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Bezdružice: Odvolání, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Stanovy, Plná moc, Oddací list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Certifikát, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bezdružice, Korektura Bezdružice, Odborné překlady Bezdružice, Právní překlady Bezdružice, Překladatelská agentura Bezdružice, Soudní překladatel Bezdružice, Soudní překlady Bezdružice, Technické překlady Bezdružice, Tlumočení Bezdružice, Překlady fancouzštiny Bezdružice, Překlady italštiny Bezdružice, Překlady maďarštiny Bezdružice, Překlady španělštiny Bezdružice, Překlady ukrajinštiny Bezdružice