Expresní překlady Bezdružice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bezdružice

Expresní překlad Bezdružice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bezdružice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bezdružice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bezdružice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bezdružice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Bezdružice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo

Technické překlady Bezdružice: Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text

Ekonomické překlady Bezdružice: Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Bezdružice: Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Plná moc, Pracovní smlouva, Odvolání, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Revizní zpráva, Oddací list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Diplom, Certifikát, Norma, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Úmrtní list, Stanovy

Všeobecné překlady Bezdružice: Abstrakt, Životopisy, Email, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce

Prezentační překlady Bezdružice: Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Katalog

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad