Překlady Beroun

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Beroun

Překlad Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Beroun nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Beroun: Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Beroun: Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Plná moc, Norma, Apostila, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Certifikát, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Soudní žaloba

Technické překlady Beroun: Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze

Právní překlady Beroun: Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Beroun: Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Reklama, Knihy

Ekonomické překlady Beroun: Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Beroun“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Beroun, Korektura Beroun, Odborné překlady Beroun, Právní překlady Beroun, Překladatelská agentura Beroun, Soudní překladatel Beroun, Soudní překlady Beroun, Technické překlady Beroun, Tlumočení Beroun, Překlady fancouzštiny Beroun, Překlady italštiny Beroun, Překlady maďarštiny Beroun, Překlady španělštiny Beroun, Překlady ukrajinštiny Beroun, Překlady arabštiny Beroun, Překlady běloruštiny Beroun, Překlady bulharštiny Beroun, Překlady chorvatštiny Beroun, Překlady danštiny Beroun, Překlady estonštiny Beroun, Překlady finštiny Beroun, Překlady holandštiny Beroun, Překlady japonštiny Beroun, Překlady litevštiny Beroun, Překlady lotyštiny Beroun, Překlady norštiny Beroun, Překlady portugalštiny Beroun, Překlady řečtiny Beroun, Překlady rumunštiny Beroun, Překlady slovinštiny Beroun, Překlady srbštiny Beroun, Překlady švédštiny Beroun, Překlady turečtiny Beroun, Překlady angličtiny Beroun, Překlady ruštiny Beroun, Překlady polštiny Beroun, Překlady němčiny Beroun