Expresní překlady Beroun

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Beroun

Expresní překlad Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Beroun nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Beroun: Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty

Technické překlady Beroun: Příručka, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Beroun: Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Beroun: Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Beroun: Notářský zápis, Odvolání, Stanovy, Diplom, Rodný list, Plná moc, Živnostenský list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Oddací list, Rozsudek, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Certifikát, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Beroun: Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Videa, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad