Překlady Benešov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov

Překlad Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Benešov: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy

Prezentační překlady Benešov: Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Letáky, Tiskoviny

Právní překlady Benešov: Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Benešov: Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Benešov: Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Benešov: Společenská smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rodný list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Benešov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Benešov, Korektura Benešov, Odborné překlady Benešov, Právní překlady Benešov, Překladatelská agentura Benešov, Soudní překladatel Benešov, Soudní překlady Benešov, Technické překlady Benešov, Tlumočení Benešov, Překlady fancouzštiny Benešov, Překlady italštiny Benešov, Překlady maďarštiny Benešov, Překlady španělštiny Benešov, Překlady ukrajinštiny Benešov, Překlady arabštiny Benešov, Překlady běloruštiny Benešov, Překlady bulharštiny Benešov, Překlady chorvatštiny Benešov, Překlady danštiny Benešov, Překlady estonštiny Benešov, Překlady finštiny Benešov, Překlady holandštiny Benešov, Překlady japonštiny Benešov, Překlady litevštiny Benešov, Překlady lotyštiny Benešov, Překlady norštiny Benešov, Překlady portugalštiny Benešov, Překlady řečtiny Benešov, Překlady rumunštiny Benešov, Překlady slovinštiny Benešov, Překlady srbštiny Benešov, Překlady švédštiny Benešov, Překlady turečtiny Benešov, Překlady angličtiny Benešov, Překlady ruštiny Benešov, Překlady polštiny Benešov, Překlady němčiny Benešov