Expresní překlady Benešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov

Expresní překlad Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Benešov: Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Benešov: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Benešov: Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Benešov: Webové stránky, Reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Benešov: Úmrtní list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Diplom, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Apostila, Certifikát, Rozsudek, Plná moc, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Odvolání, Revizní zpráva, Živnostenský list

Všeobecné překlady Benešov: Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad