Překlady Bechyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bechyně

Překlad Bechyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bechyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bechyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bechyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bechyně nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bechyně: Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Bechyně: Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty

Prezentační překlady Bechyně: PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Bechyně: Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Oddací list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Diplom, Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Plná moc, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Pracovní smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Bechyně: Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Novinové články

Technické překlady Bechyně: Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bechyně, Korektura Bechyně, Odborné překlady Bechyně, Právní překlady Bechyně, Překladatelská agentura Bechyně, Soudní překladatel Bechyně, Soudní překlady Bechyně, Technické překlady Bechyně, Tlumočení Bechyně, Překlady fancouzštiny Bechyně, Překlady italštiny Bechyně, Překlady maďarštiny Bechyně, Překlady španělštiny Bechyně, Překlady ukrajinštiny Bechyně