Expresní překlady Bechyně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bechyně

Expresní překlad Bechyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bechyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bechyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bechyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bechyně nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bechyně: Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba

Technické překlady Bechyně: Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva

Všeobecné překlady Bechyně: Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Novinové články, Videa

Ekonomické překlady Bechyně: Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Prezentační překlady Bechyně: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Knihy, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Bechyně: Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Zakladatelská listina, Oddací list, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Norma, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Rozsudek, Notářský zápis, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Stanovy, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad