Překlady Aš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Aš

Překlad Aš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Aš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Aš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Aš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Aš nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Aš: Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Aš: Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Aš: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Aš: Průvodce, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Aš: Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Aš: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Diplom, Apostila, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Norma, Rozsudek, Rodný list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Aš, Korektura Aš, Odborné překlady Aš, Právní překlady Aš, Překladatelská agentura Aš, Soudní překladatel Aš, Soudní překlady Aš, Technické překlady Aš, Tlumočení Aš, Překlady fancouzštiny Aš, Překlady italštiny Aš, Překlady maďarštiny Aš, Překlady španělštiny Aš, Překlady ukrajinštiny Aš