Expresní překlady Aš

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Aš

Expresní překlad Aš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Aš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Aš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Aš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Aš nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Aš: Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Technické překlady Aš: Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Aš: Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Aš: Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Knihy

Všeobecné překlady Aš: Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Aš: Apostila, Diplom, Norma, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Stanovy, Rodný list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Certifikát, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad