Překlady Adamov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Adamov

Překlad Adamov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Adamov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Adamov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Adamov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Adamov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Adamov: Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Adamov: Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Manuál

Všeobecné překlady Adamov: Videa, Abstrakt, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Adamov: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie

Prezentační překlady Adamov: PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Adamov: Potvrzení o studiu, Apostila, Pracovní smlouva, Diplom, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Společenská smlouva, Živnostenský list, Oddací list, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Adamov, Korektura Adamov, Odborné překlady Adamov, Právní překlady Adamov, Překladatelská agentura Adamov, Soudní překladatel Adamov, Soudní překlady Adamov, Technické překlady Adamov, Tlumočení Adamov, Překlady fancouzštiny Adamov, Překlady italštiny Adamov, Překlady maďarštiny Adamov, Překlady španělštiny Adamov, Překlady ukrajinštiny Adamov