Expresní překlady Adamov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Adamov

Expresní překlad Adamov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Adamov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Adamov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Adamov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Adamov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Adamov: Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Adamov: Letáky, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady Adamov: Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát

Ekonomické překlady Adamov: Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Adamov: Apostila, Rodný list, Pracovní smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rozsudek, Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc

Právní překlady Adamov: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad