Překlady Žulová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žulová

Překlad Žulová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žulová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žulová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žulová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žulová nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Žulová: Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce

Ekonomické překlady Žulová: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Žulová: Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Vysvědčení, Apostila, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Rozsudek

Technické překlady Žulová: Odborný text, Norma, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Žulová: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU

Prezentační překlady Žulová: Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Katalog, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žulová, Korektura Žulová, Odborné překlady Žulová, Právní překlady Žulová, Překladatelská agentura Žulová, Soudní překladatel Žulová, Soudní překlady Žulová, Technické překlady Žulová, Tlumočení Žulová, Překlady fancouzštiny Žulová, Překlady italštiny Žulová, Překlady maďarštiny Žulová, Překlady španělštiny Žulová, Překlady ukrajinštiny Žulová