Překlady Zubří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zubří

Překlad Zubří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zubří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zubří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zubří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zubří nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Zubří: Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Zubří: Technická zpráva, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Zubří: Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Prezentační překlady Zubří: Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace

Všeobecné překlady Zubří: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Zubří: Apostila, Úmrtní list, Stanovy, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Rozsudek, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zubří, Korektura Zubří, Odborné překlady Zubří, Právní překlady Zubří, Překladatelská agentura Zubří, Soudní překladatel Zubří, Soudní překlady Zubří, Technické překlady Zubří, Tlumočení Zubří, Překlady fancouzštiny Zubří, Překlady italštiny Zubří, Překlady maďarštiny Zubří, Překlady španělštiny Zubří, Překlady ukrajinštiny Zubří