Překlady Žlutice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žlutice

Překlad Žlutice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žlutice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žlutice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žlutice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žlutice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Žlutice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva

Právní překlady Žlutice: Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Žlutice: Novinové články, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Ekonomické překlady Žlutice: Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Žlutice: Reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Žlutice: Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Diplom, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Norma, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Živnostenský list, Oddací list, Rodný list, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list, Apostila, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žlutice, Korektura Žlutice, Odborné překlady Žlutice, Právní překlady Žlutice, Překladatelská agentura Žlutice, Soudní překladatel Žlutice, Soudní překlady Žlutice, Technické překlady Žlutice, Tlumočení Žlutice, Překlady fancouzštiny Žlutice, Překlady italštiny Žlutice, Překlady maďarštiny Žlutice, Překlady španělštiny Žlutice, Překlady ukrajinštiny Žlutice