Překlady Zliv

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zliv

Překlad Zliv

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zliv.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zliv

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zliv bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zliv nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Zliv: Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Technické překlady Zliv: Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Revizní zpráva

Prezentační překlady Zliv: Tiskoviny, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy

Právní překlady Zliv: Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Zliv: Odvolání, Diplom, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Živnostenský list, Plná moc, Rodný list, Revizní zpráva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba

Všeobecné překlady Zliv: Email, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zliv, Korektura Zliv, Odborné překlady Zliv, Právní překlady Zliv, Překladatelská agentura Zliv, Soudní překladatel Zliv, Soudní překlady Zliv, Technické překlady Zliv, Tlumočení Zliv, Překlady fancouzštiny Zliv, Překlady italštiny Zliv, Překlady maďarštiny Zliv, Překlady španělštiny Zliv, Překlady ukrajinštiny Zliv , Překlady arabštiny Zliv, Překlady běloruštiny Zliv, Překlady bulharštiny Zliv, Překlady chorvatštiny Zliv, Překlady danštiny Zliv, Překlady estonštiny Zliv, Překlady finštiny Zliv, Překlady holandštiny Zliv, Překlady japonštiny Zliv, Překlady litevštiny Zliv, Překlady lotyštiny Zliv, Překlady norštiny Zliv, Překlady portugalštiny Zliv, Překlady řečtiny Zliv, Překlady rumunštiny Zliv, Překlady slovinštiny Zliv, Překlady srbštiny Zliv, Překlady švédštiny Zliv, Překlady turečtiny Zliv