Překlady Zlín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zlín

Překlad Zlín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zlín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zlín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zlín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zlín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Zlín: Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma

Ekonomické překlady Zlín: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy

Právní překlady Zlín: Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Zlín: Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Zlín: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Zlín: Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Norma, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Certifikát, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Stanovy, Notářský zápis, Rodný list, Diplom, Pracovní smlouva, Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Zlín“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Zlín, Korektura Zlín, Odborné překlady Zlín, Právní překlady Zlín, Překladatelská agentura Zlín, Soudní překladatel Zlín, Soudní překlady Zlín, Technické překlady Zlín, Tlumočení Zlín, Překlady fancouzštiny Zlín, Překlady italštiny Zlín, Překlady maďarštiny Zlín, Překlady španělštiny Zlín, Překlady ukrajinštiny Zlín, Překlady arabštiny Zlín, Překlady běloruštiny Zlín, Překlady bulharštiny Zlín, Překlady chorvatštiny Zlín, Překlady danštiny Zlín, Překlady estonštiny Zlín, Překlady finštiny Zlín, Překlady holandštiny Zlín, Překlady japonštiny Zlín, Překlady litevštiny Zlín, Překlady lotyštiny Zlín, Překlady norštiny Zlín, Překlady portugalštiny Zlín, Překlady řečtiny Zlín, Překlady rumunštiny Zlín, Překlady slovinštiny Zlín, Překlady srbštiny Zlín, Překlady švédštiny Zlín, Překlady turečtiny Zlín, Překlady angličtiny Zlín, Překlady ruštiny Zlín, Překlady polštiny Zlín, Překlady němčiny Zlín