Překlady Zlaté Hory

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zlaté Hory

Překlad Zlaté Hory

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zlaté Hory.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zlaté Hory

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zlaté Hory bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zlaté Hory nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Zlaté Hory: Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Letáky, PPC reklama

Všeobecné překlady Zlaté Hory: Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Email, Životopisy, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Zlaté Hory: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Zlaté Hory: Příručka, Certifikát, Manuál, Odborný text, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Právní překlady Zlaté Hory: Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Zlaté Hory: Zakladatelská listina, Notářský zápis, Odvolání, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Společenská smlouva, Rozsudek, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zlaté Hory, Korektura Zlaté Hory, Odborné překlady Zlaté Hory, Právní překlady Zlaté Hory, Překladatelská agentura Zlaté Hory, Soudní překladatel Zlaté Hory, Soudní překlady Zlaté Hory, Technické překlady Zlaté Hory, Tlumočení Zlaté Hory, Překlady fancouzštiny Zlaté Hory, Překlady italštiny Zlaté Hory, Překlady maďarštiny Zlaté Hory, Překlady španělštiny Zlaté Hory, Překlady ukrajinštiny Zlaté Hory