Překlady Žirovnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žirovnice

Překlad Žirovnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žirovnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žirovnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žirovnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žirovnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Žirovnice: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití

Ekonomické překlady Žirovnice: Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Právní překlady Žirovnice: Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Žirovnice: Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama

Všeobecné překlady Žirovnice: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Email

Soudní překlady, úřední překlady Žirovnice: Revizní zpráva, Živnostenský list, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Apostila, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Oddací list, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žirovnice, Korektura Žirovnice, Odborné překlady Žirovnice, Právní překlady Žirovnice, Překladatelská agentura Žirovnice, Soudní překladatel Žirovnice, Soudní překlady Žirovnice, Technické překlady Žirovnice, Tlumočení Žirovnice, Překlady fancouzštiny Žirovnice, Překlady italštiny Žirovnice, Překlady maďarštiny Žirovnice, Překlady španělštiny Žirovnice, Překlady ukrajinštiny Žirovnice