Překlady Židlochovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Židlochovice

Překlad Židlochovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Židlochovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Židlochovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Židlochovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Židlochovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Židlochovice: Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Ekonomické překlady Židlochovice: Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Technické překlady Židlochovice: Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Prezentační překlady Židlochovice: Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Reklama, Webové stránky, Průvodce

Všeobecné překlady Židlochovice: Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Židlochovice: Rozsudek, Stanovy, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Notářský zápis, Certifikát, Vysvědčení, Úmrtní list, Odvolání, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Židlochovice, Korektura Židlochovice, Odborné překlady Židlochovice, Právní překlady Židlochovice, Překladatelská agentura Židlochovice, Soudní překladatel Židlochovice, Soudní překlady Židlochovice, Technické překlady Židlochovice, Tlumočení Židlochovice, Překlady fancouzštiny Židlochovice, Překlady italštiny Židlochovice, Překlady maďarštiny Židlochovice, Překlady španělštiny Židlochovice, Překlady ukrajinštiny Židlochovice