Překlady Železnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Železnice

Překlad Železnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Železnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Železnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Železnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Železnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Železnice: Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Železnice: Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky

Ekonomické překlady Železnice: Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy

Právní překlady Železnice: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Železnice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Železnice: Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Plná moc, Oddací list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Norma, Diplom, Úmrtní list, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Železnice, Korektura Železnice, Odborné překlady Železnice, Právní překlady Železnice, Překladatelská agentura Železnice, Soudní překladatel Železnice, Soudní překlady Železnice, Technické překlady Železnice, Tlumočení Železnice, Překlady fancouzštiny Železnice, Překlady italštiny Železnice, Překlady maďarštiny Železnice, Překlady španělštiny Železnice, Překlady ukrajinštiny Železnice , Překlady arabštiny Železnice, Překlady běloruštiny Železnice, Překlady bulharštiny Železnice, Překlady chorvatštiny Železnice, Překlady danštiny Železnice, Překlady estonštiny Železnice, Překlady finštiny Železnice, Překlady holandštiny Železnice, Překlady japonštiny Železnice, Překlady litevštiny Železnice, Překlady lotyštiny Železnice, Překlady norštiny Železnice, Překlady portugalštiny Železnice, Překlady řečtiny Železnice, Překlady rumunštiny Železnice, Překlady slovinštiny Železnice, Překlady srbštiny Železnice, Překlady švédštiny Železnice, Překlady turečtiny Železnice