Překlady Železná Ruda

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Železná Ruda

Překlad Železná Ruda

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Železná Ruda.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Železná Ruda

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Železná Ruda bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Železná Ruda nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Železná Ruda: Letáky, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy

Právní překlady Železná Ruda: Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Technické překlady Železná Ruda: Manuál, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy

Ekonomické překlady Železná Ruda: Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Železná Ruda: Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Železná Ruda: Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Norma, Odvolání, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Oddací list, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Železná Ruda, Korektura Železná Ruda, Odborné překlady Železná Ruda, Právní překlady Železná Ruda, Překladatelská agentura Železná Ruda, Soudní překladatel Železná Ruda, Soudní překlady Železná Ruda, Technické překlady Železná Ruda, Tlumočení Železná Ruda, Překlady fancouzštiny Železná Ruda, Překlady italštiny Železná Ruda, Překlady maďarštiny Železná Ruda, Překlady španělštiny Železná Ruda, Překlady ukrajinštiny Železná Ruda