Překlady Žebrák

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žebrák

Překlad Žebrák

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žebrák.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žebrák

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žebrák bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žebrák nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Žebrák: Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Žebrák: Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace

Technické překlady Žebrák: Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Žebrák: Certifikát, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Společenská smlouva, Stanovy, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Revizní zpráva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Úmrtní list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Plná moc

Právní překlady Žebrák: Dokumenty, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Všeobecné překlady Žebrák: Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Email, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žebrák, Korektura Žebrák, Odborné překlady Žebrák, Právní překlady Žebrák, Překladatelská agentura Žebrák, Soudní překladatel Žebrák, Soudní překlady Žebrák, Technické překlady Žebrák, Tlumočení Žebrák, Překlady fancouzštiny Žebrák, Překlady italštiny Žebrák, Překlady maďarštiny Žebrák, Překlady španělštiny Žebrák, Překlady ukrajinštiny Žebrák