Překlady Zdice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zdice

Překlad Zdice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zdice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zdice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zdice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zdice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Zdice: Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba

Ekonomické překlady Zdice: Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie

Technické překlady Zdice: Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Norma

Prezentační překlady Zdice: Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce

Všeobecné překlady Zdice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Zdice: Pracovní smlouva, Certifikát, Rozsudek, Plná moc, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Notářský zápis, Revizní zpráva, Apostila, Společenská smlouva, Úmrtní list, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zdice, Korektura Zdice, Odborné překlady Zdice, Právní překlady Zdice, Překladatelská agentura Zdice, Soudní překladatel Zdice, Soudní překlady Zdice, Technické překlady Zdice, Tlumočení Zdice, Překlady fancouzštiny Zdice, Překlady italštiny Zdice, Překlady maďarštiny Zdice, Překlady španělštiny Zdice, Překlady ukrajinštiny Zdice