Překlady Ždánice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ždánice

Překlad Ždánice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ždánice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ždánice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ždánice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ždánice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Ždánice: Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email

Technické překlady Ždánice: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Manuál

Ekonomické překlady Ždánice: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy

Právní překlady Ždánice: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba

Prezentační překlady Ždánice: Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Ždánice: Certifikát, Vysvědčení, Rozsudek, Apostila, Plná moc, Diplom, Soudní žaloba, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ždánice, Korektura Ždánice, Odborné překlady Ždánice, Právní překlady Ždánice, Překladatelská agentura Ždánice, Soudní překladatel Ždánice, Soudní překlady Ždánice, Technické překlady Ždánice, Tlumočení Ždánice, Překlady fancouzštiny Ždánice, Překlady italštiny Ždánice, Překlady maďarštiny Ždánice, Překlady španělštiny Ždánice, Překlady ukrajinštiny Ždánice