Překlady Zbýšov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zbýšov

Překlad Zbýšov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zbýšov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zbýšov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zbýšov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zbýšov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Zbýšov: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Zbýšov: Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články

Právní překlady Zbýšov: Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Zbýšov: Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Norma, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Zbýšov: Pracovní smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Oddací list, Úmrtní list, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Diplom, Odvolání, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Norma, Společenská smlouva, Apostila, Živnostenský list

Všeobecné překlady Zbýšov: Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zbýšov, Korektura Zbýšov, Odborné překlady Zbýšov, Právní překlady Zbýšov, Překladatelská agentura Zbýšov, Soudní překladatel Zbýšov, Soudní překlady Zbýšov, Technické překlady Zbýšov, Tlumočení Zbýšov, Překlady fancouzštiny Zbýšov, Překlady italštiny Zbýšov, Překlady maďarštiny Zbýšov, Překlady španělštiny Zbýšov, Překlady ukrajinštiny Zbýšov , Překlady arabštiny Zbýšov, Překlady běloruštiny Zbýšov, Překlady bulharštiny Zbýšov, Překlady chorvatštiny Zbýšov, Překlady danštiny Zbýšov, Překlady estonštiny Zbýšov, Překlady finštiny Zbýšov, Překlady holandštiny Zbýšov, Překlady japonštiny Zbýšov, Překlady litevštiny Zbýšov, Překlady lotyštiny Zbýšov, Překlady norštiny Zbýšov, Překlady portugalštiny Zbýšov, Překlady řečtiny Zbýšov, Překlady rumunštiny Zbýšov, Překlady slovinštiny Zbýšov, Překlady srbštiny Zbýšov, Překlady švédštiny Zbýšov, Překlady turečtiny Zbýšov