Překlady Zbiroh

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zbiroh

Překlad Zbiroh

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zbiroh.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zbiroh

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zbiroh bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zbiroh nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Zbiroh: Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Zbiroh: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Certifikát

Prezentační překlady Zbiroh: Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Letáky

Ekonomické překlady Zbiroh: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Zbiroh: Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Zbiroh: Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Revizní zpráva, Odvolání, Certifikát, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Oddací list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zbiroh, Korektura Zbiroh, Odborné překlady Zbiroh, Právní překlady Zbiroh, Překladatelská agentura Zbiroh, Soudní překladatel Zbiroh, Soudní překlady Zbiroh, Technické překlady Zbiroh, Tlumočení Zbiroh, Překlady fancouzštiny Zbiroh, Překlady italštiny Zbiroh, Překlady maďarštiny Zbiroh, Překlady španělštiny Zbiroh, Překlady ukrajinštiny Zbiroh , Překlady arabštiny Zbiroh, Překlady běloruštiny Zbiroh, Překlady bulharštiny Zbiroh, Překlady chorvatštiny Zbiroh, Překlady danštiny Zbiroh, Překlady estonštiny Zbiroh, Překlady finštiny Zbiroh, Překlady holandštiny Zbiroh, Překlady japonštiny Zbiroh, Překlady litevštiny Zbiroh, Překlady lotyštiny Zbiroh, Překlady norštiny Zbiroh, Překlady portugalštiny Zbiroh, Překlady řečtiny Zbiroh, Překlady rumunštiny Zbiroh, Překlady slovinštiny Zbiroh, Překlady srbštiny Zbiroh, Překlady švédštiny Zbiroh, Překlady turečtiny Zbiroh