Překlady Žandov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žandov

Překlad Žandov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žandov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žandov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žandov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žandov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Žandov: Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy

Právní překlady Žandov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo

Ekonomické překlady Žandov: Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Žandov: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Reklama, Knihy, PPC reklama, Letáky, Průvodce

Všeobecné překlady Žandov: Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Žandov: Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Plná moc, Pracovní smlouva, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Rodný list, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Norma, Notářský zápis, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žandov, Korektura Žandov, Odborné překlady Žandov, Právní překlady Žandov, Překladatelská agentura Žandov, Soudní překladatel Žandov, Soudní překlady Žandov, Technické překlady Žandov, Tlumočení Žandov, Překlady fancouzštiny Žandov, Překlady italštiny Žandov, Překlady maďarštiny Žandov, Překlady španělštiny Žandov, Překlady ukrajinštiny Žandov