Překlady Žamberk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žamberk

Překlad Žamberk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žamberk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žamberk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žamberk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žamberk nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Žamberk: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Technické překlady Žamberk: Odborný text, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál

Právní překlady Žamberk: Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Všeobecné překlady Žamberk: Firemní korespondence, Dopis, Videa, Vědecké práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce

Prezentační překlady Žamberk: Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, PPC reklama, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Žamberk: Odvolání, Diplom, Certifikát, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Rodný list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žamberk, Korektura Žamberk, Odborné překlady Žamberk, Právní překlady Žamberk, Překladatelská agentura Žamberk, Soudní překladatel Žamberk, Soudní překlady Žamberk, Technické překlady Žamberk, Tlumočení Žamberk, Překlady fancouzštiny Žamberk, Překlady italštiny Žamberk, Překlady maďarštiny Žamberk, Překlady španělštiny Žamberk, Překlady ukrajinštiny Žamberk