Překlady Zákupy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zákupy

Překlad Zákupy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zákupy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zákupy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zákupy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zákupy nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Zákupy: Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Plná moc, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Norma, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Rodný list, Oddací list, Apostila, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Soudní žaloba

Právní překlady Zákupy: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU

Technické překlady Zákupy: Norma, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva

Ekonomické překlady Zákupy: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie

Všeobecné překlady Zákupy: Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Videa

Prezentační překlady Zákupy: Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Katalog, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zákupy, Korektura Zákupy, Odborné překlady Zákupy, Právní překlady Zákupy, Překladatelská agentura Zákupy, Soudní překladatel Zákupy, Soudní překlady Zákupy, Technické překlady Zákupy, Tlumočení Zákupy, Překlady fancouzštiny Zákupy, Překlady italštiny Zákupy, Překlady maďarštiny Zákupy, Překlady španělštiny Zákupy, Překlady ukrajinštiny Zákupy