Překlady Žacléř

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žacléř

Překlad Žacléř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žacléř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žacléř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žacléř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žacléř nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Žacléř: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze

Právní překlady Žacléř: Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Žacléř: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Žacléř: Odvolání, Společenská smlouva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Stanovy, Rodný list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Oddací list, Úmrtní list, Apostila

Všeobecné překlady Žacléř: Dopis, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa

Prezentační překlady Žacléř: Tiskoviny, Katalog, Knihy, Reklama, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žacléř, Korektura Žacléř, Odborné překlady Žacléř, Právní překlady Žacléř, Překladatelská agentura Žacléř, Soudní překladatel Žacléř, Soudní překlady Žacléř, Technické překlady Žacléř, Tlumočení Žacléř, Překlady fancouzštiny Žacléř, Překlady italštiny Žacléř, Překlady maďarštiny Žacléř, Překlady španělštiny Žacléř, Překlady ukrajinštiny Žacléř