Překlady Zábřeh

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zábřeh

Překlad Zábřeh

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zábřeh.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zábřeh

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zábřeh bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zábřeh nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Zábřeh: Notářský zápis, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Rodný list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek

Právní překlady Zábřeh: Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Zábřeh: Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Ekonomické překlady Zábřeh: Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Všeobecné překlady Zábřeh: Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Dopis

Prezentační překlady Zábřeh: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zábřeh, Korektura Zábřeh, Odborné překlady Zábřeh, Právní překlady Zábřeh, Překladatelská agentura Zábřeh, Soudní překladatel Zábřeh, Soudní překlady Zábřeh, Technické překlady Zábřeh, Tlumočení Zábřeh, Překlady fancouzštiny Zábřeh, Překlady italštiny Zábřeh, Překlady maďarštiny Zábřeh, Překlady španělštiny Zábřeh, Překlady ukrajinštiny Zábřeh