Překlady Vyšší Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vyšší Brod

Překlad Vyšší Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vyšší Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vyšší Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vyšší Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vyšší Brod nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Vyšší Brod: Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů

Právní překlady Vyšší Brod: Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Technické překlady Vyšší Brod: Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Příručka

Prezentační překlady Vyšší Brod: Katalog, Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Vyšší Brod: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Vyšší Brod: Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Oddací list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Apostila, Norma, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Plná moc, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vyšší Brod, Korektura Vyšší Brod, Odborné překlady Vyšší Brod, Právní překlady Vyšší Brod, Překladatelská agentura Vyšší Brod, Soudní překladatel Vyšší Brod, Soudní překlady Vyšší Brod, Technické překlady Vyšší Brod, Tlumočení Vyšší Brod, Překlady fancouzštiny Vyšší Brod, Překlady italštiny Vyšší Brod, Překlady maďarštiny Vyšší Brod, Překlady španělštiny Vyšší Brod, Překlady ukrajinštiny Vyšší Brod