Překlady Vysoké Veselí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vysoké Veselí

Překlad Vysoké Veselí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vysoké Veselí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vysoké Veselí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vysoké Veselí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vysoké Veselí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Vysoké Veselí: Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma

Ekonomické překlady Vysoké Veselí: Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Vysoké Veselí: PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Vysoké Veselí: Diplom, Oddací list, Apostila, Průkaz totožnosti, Stanovy, Plná moc, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Úmrtní list, Norma, Rodný list, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Právní překlady Vysoké Veselí: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo

Všeobecné překlady Vysoké Veselí: Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vysoké Veselí, Korektura Vysoké Veselí, Odborné překlady Vysoké Veselí, Právní překlady Vysoké Veselí, Překladatelská agentura Vysoké Veselí, Soudní překladatel Vysoké Veselí, Soudní překlady Vysoké Veselí, Technické překlady Vysoké Veselí, Tlumočení Vysoké Veselí, Překlady fancouzštiny Vysoké Veselí, Překlady italštiny Vysoké Veselí, Překlady maďarštiny Vysoké Veselí, Překlady španělštiny Vysoké Veselí, Překlady ukrajinštiny Vysoké Veselí