Překlady Vysoké nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vysoké nad Jizerou

Překlad Vysoké nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vysoké nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vysoké nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vysoké nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vysoké nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Vysoké nad Jizerou: Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo

Ekonomické překlady Vysoké nad Jizerou: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Vysoké nad Jizerou: Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Technické překlady Vysoké nad Jizerou: Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva

Prezentační překlady Vysoké nad Jizerou: Knihy, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Vysoké nad Jizerou: Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc, Živnostenský list, Oddací list, Pracovní smlouva, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Norma, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vysoké nad Jizerou, Korektura Vysoké nad Jizerou, Odborné překlady Vysoké nad Jizerou, Právní překlady Vysoké nad Jizerou, Překladatelská agentura Vysoké nad Jizerou, Soudní překladatel Vysoké nad Jizerou, Soudní překlady Vysoké nad Jizerou, Technické překlady Vysoké nad Jizerou, Tlumočení Vysoké nad Jizerou, Překlady fancouzštiny Vysoké nad Jizerou, Překlady italštiny Vysoké nad Jizerou, Překlady maďarštiny Vysoké nad Jizerou, Překlady španělštiny Vysoké nad Jizerou, Překlady ukrajinštiny Vysoké nad Jizerou