Překlady Výsluní

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Výsluní

Překlad Výsluní

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Výsluní.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Výsluní

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Výsluní bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Výsluní nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Výsluní: Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty

Prezentační překlady Výsluní: Prezentace, Reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Výsluní: Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce

Technické překlady Výsluní: Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát

Ekonomické překlady Výsluní: Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Výsluní: Rodný list, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Odvolání, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Plná moc, Norma, Oddací list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Diplom, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Výsluní, Korektura Výsluní, Odborné překlady Výsluní, Právní překlady Výsluní, Překladatelská agentura Výsluní, Soudní překladatel Výsluní, Soudní překlady Výsluní, Technické překlady Výsluní, Tlumočení Výsluní, Překlady fancouzštiny Výsluní, Překlady italštiny Výsluní, Překlady maďarštiny Výsluní, Překlady španělštiny Výsluní, Překlady ukrajinštiny Výsluní