Překlady Všeruby

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Všeruby

Překlad Všeruby

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Všeruby.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Všeruby

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Všeruby bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Všeruby nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Všeruby: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k použití

Ekonomické překlady Všeruby: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Právní překlady Všeruby: Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Všeruby: Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Všeruby: Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Všeruby: Notářský zápis, Živnostenský list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Úmrtní list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Apostila, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Všeruby, Korektura Všeruby, Odborné překlady Všeruby, Právní překlady Všeruby, Překladatelská agentura Všeruby, Soudní překladatel Všeruby, Soudní překlady Všeruby, Technické překlady Všeruby, Tlumočení Všeruby, Překlady fancouzštiny Všeruby, Překlady italštiny Všeruby, Překlady maďarštiny Všeruby, Překlady španělštiny Všeruby, Překlady ukrajinštiny Všeruby