Překlady Vrbno pod Pradědem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vrbno pod Pradědem

Překlad Vrbno pod Pradědem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vrbno pod Pradědem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vrbno pod Pradědem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vrbno pod Pradědem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vrbno pod Pradědem nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Vrbno pod Pradědem: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Vrbno pod Pradědem: Průvodce, Katalog, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Technické překlady Vrbno pod Pradědem: Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma

Všeobecné překlady Vrbno pod Pradědem: Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy

Právní překlady Vrbno pod Pradědem: Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Vrbno pod Pradědem: Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Stanovy, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Norma, Odvolání, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vrbno pod Pradědem, Korektura Vrbno pod Pradědem, Odborné překlady Vrbno pod Pradědem, Právní překlady Vrbno pod Pradědem, Překladatelská agentura Vrbno pod Pradědem, Soudní překladatel Vrbno pod Pradědem, Soudní překlady Vrbno pod Pradědem, Technické překlady Vrbno pod Pradědem, Tlumočení Vrbno pod Pradědem, Překlady fancouzštiny Vrbno pod Pradědem, Překlady italštiny Vrbno pod Pradědem, Překlady maďarštiny Vrbno pod Pradědem, Překlady španělštiny Vrbno pod Pradědem, Překlady ukrajinštiny Vrbno pod Pradědem