Překlady Vratimov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vratimov

Překlad Vratimov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vratimov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vratimov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vratimov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vratimov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Vratimov: Rozsudek, Revizní zpráva, Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Potvrzení o studiu, Plná moc, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Živnostenský list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Oddací list, Apostila

Technické překlady Vratimov: Technologické postupy, Norma, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva

Právní překlady Vratimov: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Odvolání

Všeobecné překlady Vratimov: Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Novinové články

Prezentační překlady Vratimov: Katalog, Tiskoviny, Letáky, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Ekonomické překlady Vratimov: Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vratimov, Korektura Vratimov, Odborné překlady Vratimov, Právní překlady Vratimov, Překladatelská agentura Vratimov, Soudní překladatel Vratimov, Soudní překlady Vratimov, Technické překlady Vratimov, Tlumočení Vratimov, Překlady fancouzštiny Vratimov, Překlady italštiny Vratimov, Překlady maďarštiny Vratimov, Překlady španělštiny Vratimov, Překlady ukrajinštiny Vratimov