Překlady Votice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Votice

Překlad Votice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Votice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Votice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Votice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Votice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Votice: Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě

Právní překlady Votice: Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Votice: Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Odvolání, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení o studiu, Oddací list, Stanovy, Zakladatelská listina, Apostila, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Norma

Ekonomické překlady Votice: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Votice: Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email

Prezentační překlady Votice: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Katalog, PPC reklama, Reklama, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Votice, Korektura Votice, Odborné překlady Votice, Právní překlady Votice, Překladatelská agentura Votice, Soudní překladatel Votice, Soudní překlady Votice, Technické překlady Votice, Tlumočení Votice, Překlady fancouzštiny Votice, Překlady italštiny Votice, Překlady maďarštiny Votice, Překlady španělštiny Votice, Překlady ukrajinštiny Votice, Překlady arabštiny Votice, Překlady běloruštiny Votice, Překlady bulharštiny Votice, Překlady chorvatštiny Votice, Překlady danštiny Votice, Překlady estonštiny Votice, Překlady finštiny Votice, Překlady holandštiny Votice, Překlady japonštiny Votice, Překlady litevštiny Votice, Překlady lotyštiny Votice, Překlady norštiny Votice, Překlady portugalštiny Votice, Překlady řečtiny Votice, Překlady rumunštiny Votice, Překlady slovinštiny Votice, Překlady srbštiny Votice, Překlady švédštiny Votice, Překlady turečtiny Votice, Překlady angličtiny Votice, Překlady ruštiny Votice, Překlady polštiny Votice, Překlady němčiny Votice