Překlady Volary

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Volary

Překlad Volary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Volary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Volary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Volary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Volary nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Volary: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Volary: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Volary: Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Email

Prezentační překlady Volary: Webové stránky, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy

Ekonomické překlady Volary: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Volary: Potvrzení o studiu, Stanovy, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Norma, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Apostila, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Zakladatelská listina, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Živnostenský list, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Volary, Korektura Volary, Odborné překlady Volary, Právní překlady Volary, Překladatelská agentura Volary, Soudní překladatel Volary, Soudní překlady Volary, Technické překlady Volary, Tlumočení Volary, Překlady fancouzštiny Volary, Překlady italštiny Volary, Překlady maďarštiny Volary, Překlady španělštiny Volary, Překlady ukrajinštiny Volary , Překlady arabštiny Volary, Překlady běloruštiny Volary, Překlady bulharštiny Volary, Překlady chorvatštiny Volary, Překlady danštiny Volary, Překlady estonštiny Volary, Překlady finštiny Volary, Překlady holandštiny Volary, Překlady japonštiny Volary, Překlady litevštiny Volary, Překlady lotyštiny Volary, Překlady norštiny Volary, Překlady portugalštiny Volary, Překlady řečtiny Volary, Překlady rumunštiny Volary, Překlady slovinštiny Volary, Překlady srbštiny Volary, Překlady švédštiny Volary, Překlady turečtiny Volary