Překlady Vodňany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vodňany

Překlad Vodňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vodňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vodňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vodňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vodňany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Vodňany: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Vodňany: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Katalog

Technické překlady Vodňany: Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Vodňany: Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Norma, Soudní žaloba, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Odvolání, Diplom, Plná moc, Oddací list, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Ekonomické překlady Vodňany: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy

Všeobecné překlady Vodňany: Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Videa, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vodňany, Korektura Vodňany, Odborné překlady Vodňany, Právní překlady Vodňany, Překladatelská agentura Vodňany, Soudní překladatel Vodňany, Soudní překlady Vodňany, Technické překlady Vodňany, Tlumočení Vodňany, Překlady fancouzštiny Vodňany, Překlady italštiny Vodňany, Překlady maďarštiny Vodňany, Překlady španělštiny Vodňany, Překlady ukrajinštiny Vodňany