Překlady Vítkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vítkov

Překlad Vítkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vítkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vítkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vítkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vítkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vítkov: PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky

Právní překlady Vítkov: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva

Technické překlady Vítkov: Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné překlady Vítkov: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články

Ekonomické překlady Vítkov: Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Vítkov: Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Notářský zápis, Rodný list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Apostila, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Certifikát, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vítkov, Korektura Vítkov, Odborné překlady Vítkov, Právní překlady Vítkov, Překladatelská agentura Vítkov, Soudní překladatel Vítkov, Soudní překlady Vítkov, Technické překlady Vítkov, Tlumočení Vítkov, Překlady fancouzštiny Vítkov, Překlady italštiny Vítkov, Překlady maďarštiny Vítkov, Překlady španělštiny Vítkov, Překlady ukrajinštiny Vítkov