Překlady Vidnava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vidnava

Překlad Vidnava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vidnava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vidnava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vidnava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vidnava nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Vidnava: Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Technické překlady Vidnava: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Právní překlady Vidnava: Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Prezentační překlady Vidnava: Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Vidnava: Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Email, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Vidnava: Diplom, Revizní zpráva, Rodný list, Živnostenský list, Apostila, Pracovní smlouva, Plná moc, Norma, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Stanovy, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Oddací list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vidnava, Korektura Vidnava, Odborné překlady Vidnava, Právní překlady Vidnava, Překladatelská agentura Vidnava, Soudní překladatel Vidnava, Soudní překlady Vidnava, Technické překlady Vidnava, Tlumočení Vidnava, Překlady fancouzštiny Vidnava, Překlady italštiny Vidnava, Překlady maďarštiny Vidnava, Překlady španělštiny Vidnava, Překlady ukrajinštiny Vidnava