Překlady Velvary

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velvary

Překlad Velvary

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velvary.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velvary

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velvary bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velvary nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Velvary: Norma, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text

Právní překlady Velvary: Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva

Všeobecné překlady Velvary: Diplomové práce, Novinové články, Videa, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Velvary: Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Velvary: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Velvary: Certifikát, Plná moc, Diplom, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Notářský zápis, Odvolání, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Norma, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velvary, Korektura Velvary, Odborné překlady Velvary, Právní překlady Velvary, Překladatelská agentura Velvary, Soudní překladatel Velvary, Soudní překlady Velvary, Technické překlady Velvary, Tlumočení Velvary, Překlady fancouzštiny Velvary, Překlady italštiny Velvary, Překlady maďarštiny Velvary, Překlady španělštiny Velvary, Překlady ukrajinštiny Velvary