Překlady Veltrusy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Veltrusy

Překlad Veltrusy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Veltrusy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Veltrusy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Veltrusy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Veltrusy nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Veltrusy: Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Veltrusy: Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky

Technické překlady Veltrusy: Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Veltrusy: Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Veltrusy: Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email

Soudní překlady, úřední překlady Veltrusy: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Oddací list, Odvolání, Notářský zápis, Rodný list, Apostila, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Stanovy, Společenská smlouva, Úmrtní list, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Veltrusy, Korektura Veltrusy, Odborné překlady Veltrusy, Právní překlady Veltrusy, Překladatelská agentura Veltrusy, Soudní překladatel Veltrusy, Soudní překlady Veltrusy, Technické překlady Veltrusy, Tlumočení Veltrusy, Překlady fancouzštiny Veltrusy, Překlady italštiny Veltrusy, Překlady maďarštiny Veltrusy, Překlady španělštiny Veltrusy, Překlady ukrajinštiny Veltrusy , Překlady arabštiny Veltrusy, Překlady běloruštiny Veltrusy, Překlady bulharštiny Veltrusy, Překlady chorvatštiny Veltrusy, Překlady danštiny Veltrusy, Překlady estonštiny Veltrusy, Překlady finštiny Veltrusy, Překlady holandštiny Veltrusy, Překlady japonštiny Veltrusy, Překlady litevštiny Veltrusy, Překlady lotyštiny Veltrusy, Překlady norštiny Veltrusy, Překlady portugalštiny Veltrusy, Překlady řečtiny Veltrusy, Překlady rumunštiny Veltrusy, Překlady slovinštiny Veltrusy, Překlady srbštiny Veltrusy, Překlady švédštiny Veltrusy, Překlady turečtiny Veltrusy