Překlady Velké Opatovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velké Opatovice

Překlad Velké Opatovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velké Opatovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velké Opatovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velké Opatovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velké Opatovice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Velké Opatovice: Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Norma, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva

Právní překlady Velké Opatovice: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Velké Opatovice: Norma, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Stanovy, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Certifikát, Zakladatelská listina, Rozsudek, Revizní zpráva, Notářský zápis, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Plná moc, Pracovní smlouva, Vysvědčení

Ekonomické překlady Velké Opatovice: Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady Velké Opatovice: Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Katalog, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama

Všeobecné překlady Velké Opatovice: Životopisy, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velké Opatovice, Korektura Velké Opatovice, Odborné překlady Velké Opatovice, Právní překlady Velké Opatovice, Překladatelská agentura Velké Opatovice, Soudní překladatel Velké Opatovice, Soudní překlady Velké Opatovice, Technické překlady Velké Opatovice, Tlumočení Velké Opatovice, Překlady fancouzštiny Velké Opatovice, Překlady italštiny Velké Opatovice, Překlady maďarštiny Velké Opatovice, Překlady španělštiny Velké Opatovice, Překlady ukrajinštiny Velké Opatovice